Krafthallen Cup 2018

Helgen 17-18. februrar arrangerer Medkila IL igjen sin tradisjonsrike vinterturnering inne i Krafthallen.
Turneringen har tidligere vært utrolig populær, og ved stor pågang vil det bli opprettet venteliste – her er det første mann til mølla. Påmeldingsfrist er onsdag 7. februar.

Kampoppsettet er publisert her: https://www.profixio.com/matches/krafthallen-cup-2018

Følg også Krafthallen Cup 2018 på Facebook

Kampgjennomføring:
Spilletider: 1x 18 minutter for alle klasser
Alle lag må være klar noen minutter før kampstart ved angitt bane.
Det er ikke nødvendig med hilsen før kamp, men det takkes for alle kamper!
Vi bruker dommere som har gått klubbdommerkurs. Vi ber trenere, lagledere, foreldre og ellers publikum støtte dommerne i kampene.
Ved evt draktlikhet skal bortelag stille med vester/bortedrakt.

Med unntak av spilletid og evt. bane- og målstørrelser gjelder NFFs regler for barnefotball: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/#69845

Sekretariat:
Sekretariatet er inne i Krafthallen. Vi ber om at spillerlister leveres her så tidlig som mulig. Spillerlister for utfylling er vedlagt denne eposten. Dere kan også fylle ut spillerlister på påmeldingsweb’en, link i påmeldingsbekreftelsen. Frist er torsdag 15. februar.

Premiering:
Det er deltakerepremie til alle deltakerne
Premieutdelingen skjer etter hvert lags siste kamp ved sekretariatet. Om noen lag ønsker premieutdeling tidligere tar dere bare kontakt i sekretariatet.

Ankomst & Parkering:
Det er parkeringsplasser ved Krafthallen og oppe ved Medkila ILs Klubbhus. I tillegg er det mulig å parkere ved Medkila skole (ca 500 meter å gå langs vei/gangvei).
Det er IKKE tillatt å parkere langs veiene opp til anlegget og vi ber alle om å respektere dette. Parkering her vil hindre annen trafikk til og fra anlegget og ikke minst kunne hindre utrykningskjøretøyer.

Primær ankomstvei til anlegget er fra Riksvei 83, avkjøring i Medkila (ved Kiwi, mot Skeidar). Følg Mølnholtet, videre inn i Høgholtet og sving inn i Maistuveien. Følg denne helt frem.

Medkila ILs egne spillere som bor nærmest oppfordres til å gå eller bruke annen transport til anlegget.

Annet
Det er kafé og kiosk i Krafthallen der det kan kjøpes kaffe, kaker, enkel mat og drikke. Det er også tilrettelagt for ca 150 sitteplasser. Det er rundt 15-17 grader inne i hallen.
Det er også et friområde i hallen som kan brukes til ball-lek og annet.

Til slutt minner vi om at de lag som ikke har betalt deltakeravgiften gjør dette så snart som mulig. 1100,- pr lag dere melder på til Medkila ILs konto: 4760.11.92760. Merk innbetalingen med Klubb, lag og klasse. Faktura finnes ved å klikke på link i påmeldingsbekreftelsen.

Kontaktinformasjon:
I turneringshelgen er følgende personer mulig å kontakte:
Hans Christian Lysgaard – 97 71 48 85
Oddne Rasmussen – 91 30 46 41

Spørsmål kan sendes til cup@medkila-il.no.