Årsmøtet gjennomføres tirsdag 26.mai kl 18.00. NB! Påmelding.

På grunn av Koronaviruset ble årsmøtet utsatt. Dato er nå fastsatt til tirsdag 26.mai. Pga. koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ha påmelding. Dette for å ha et lokale som tar hensyn til avstander. Sted for årsmøtet vil derfor bli fastsatt 23.mai og meddelt medlemmene. Alle må ta utskrift av årsmelding og sakspapirer som vil bli lagt ut her en uke før.

Påmelding gjøres ved å sende e-post med navn, telefonnummer og e-post til medkila@medkila-il.no innen 22 mai 2020.

Vi tar forbehold om endringer i smittevernregler.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen

3. Regnskap 2019

4. Styrets beretning

5. Innkomne saker:

a. Sportsplanen til godkjenning.

b. Prioritering av klubbens egne spillere på damelaget

c. Farge på shortsene

6. Forslag til kontingent 2020

7. Godkjenning av Budsjett 2020

8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Styret.