Årsberetning 2020

Vedlagt er Arsberetning-2020

Regnskap vil bli lagt ut i løpet av helga.

Videre vil det bli sendt ut påmelding til Årsmøtet via medlemsnett. De påmeldte vil så få tilsendt Teamsinvitasjon.

Møtet avvikles på Teams onsdag 10.mars kl 18.00.