Hva er Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb nivå 1
Medkila IL er nå i prosess med å bli Kvalitetsklubb. I forbindelse med dette arbeidet vil det her på hjemmesiden legges ut flere rutiner- og rollebeskrivelser som klubben ønsker etablert og implementert. Du finner dokumentene under fanen «Kvalitetsklubb». Noen av rolle- og rutinebeskrivelsene vil endre seg etterhvert. Mye har vi på plass, noe mangler vi og noe er nytt. Du kan lese mer om Kvalitetsklubb som konsept under denne linken https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/