Medkila Fotballpark AS

Medkila Fotballpark AS (MFP) er et heleid datterselskap av Medkila IL og eier Medkila Stadion, klubbhuset og Krafthallen. MFP har også drifts- og vedlikeholdsansvaret for anlegget.

Medkila Fotballpark finner du her: