Æresmedlemmer

Æresmedlemsskap
Medkila Idrettslags HEDERSTEGN er lagets høyeste utmerkelse for administrativ innsats og tjeneste. Utmerkelsen tildeles personer som over lengre tidsrom har ydet god og utmerket innsats i lagets arbeid.
Fungerende styremedlemmer kan ikke tildeles lagets hederstegn i funksjonstiden.

Klubben har tildelt æresmedlemskap til følgende personer:

Navn År
Ottar Solheim 1972
Tore Risvik 1991
Tormod Mauseth 1991
Kåre Larsen 1991
Halvar Hansen 1994
Jarle Solberg 1994
Jørgen T. Jørgensen 1994
Ronald Nilssen 2011
Stein Thorbjørnsen 2011
Asgerd Sandnes 2011
Dag Solberg 2014
Rune Pettersen 2016
Ole Martin Linaker 2016