Beredskapsplan

Medkila IL har en Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot barn og unge. Planen skal i tillegg være beskrivende for hva som skal gjøres ved en akutt situasjon.

Vi ønsker med dette at våre ansatte, trenere og frivillige skal være bevisst sitt ansvar og ta dette på alvor.

Planen skal sikre at våre ansatte og frivillige medarbeidere skal:

  • Ha god kunnskap om forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og trakassering mot barn og unge.
    Ha god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplanen.

Planen skal skape et grunnlag for en åpen dialog om temaet innad i klubben, og kommunisere utad at problemstillingen tas på alvor.

En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil i seg selv være forebyggende, det vil skape trygge rammer for barna, og en forutsigbar og trygg arena for våre ansatte og frivillige medarbeidere.

Hele planen kan lastes ned og leses her