Styret

Styret i Medkila IL består av:

Ole Martin Linaker, leder kontaktinfo: Tlf: 90518310  e-post: ole-martin.linaker@tromsfylke.no

Sicilie Kristin Kanebog, nestleder tlf: 47285949 e-post: sicilie.kanebog@eurojuris.no

Stein Kato Rafhaelsen, leder Sportslig Utvalg og rekrutteringsansvarlig. tlf: 90805449 E-post: Stein.Kato.Rafhaelsen@tffk.no

Katrine Robertsen, kvalitetsklubbansv. Tlf: 93856736  e-post: katrine.Robertsen@tffk.no

Kjell Roar Nylund,  Tlf: 95033949 e-post: kjell.nylund@harstad.kommune.no

Elin Andreassen Tlf: 99012845 E-post: elinandreassen81@hotmail.com

Trond Adrian Johansen tlf: 90748042 E-post: tobbissen@hotmail.com

Tom Marthinsen, 1. vara