Årsmøte 13. mars 2018

Årsmøte i Medkila IL avholdes 13. mars 2017 kl. 18.00 på Medkilahuset

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:

1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte

a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen

3. Regnskap 2017
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2018
7. Godkjenning av Budsjett 2018
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Mvh
Styret