Sparebank1 Cup 2019

Medkila IL og Sparebank1 Nord-Norges tradisjonsrike høstturnering Labb & Line Cup har skiftet navn til Sparebank1 Cup.

Se også Sparebank1 Cup på Facebook!

Kampoppsettet finner dere her: https://www.profixio.com/matches/sparebank1-cup-medkila-2019/

Sparebank1 Fair Play-priser:

Vi vil i år dele ut inntil to stykk Fair Play-priser i løpet av turneringen. For de som er med å enten spiller, trener eller bare er tilskuere så tar vi gjerne i mot forslag. Stikk innom i sekretariatet i Speakerbua om du vil komme med forslagKampgjennomføring:
Spilletider:
1x 12 minutter for klassene med 3’er-fotball (MIX2013, G2012)
1x 22 minutter for klassene med 5’er-fotball (G2011, G2010)
1x 22 minutter for klassene med 7’er-fotball (G2007, G2009, J2007)

Alle lag må være klar noen minutter før kampstart ved angitt bane. Det er ikke nødvendig med hilsen før kamp, men det takkes for alle kamper!
Vi bruker dommere som har gått klubbdommerkurs. Vi ber trenere, lagledere, foreldre og ellers publikum støtte dommerne i kampene.
Ved evt draktlikhet skal bortelag stille med vester/bortedrakt.

Med unntak av spilletid og evt. bane- og målstørrelser gjelder NFFs regler for barnefotball: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/#69845

I år vil det også bli delt ut inntil to fair play-priser i forbindelse med turneringen

Sekretariat:
Sekretariatet i speakerbua på hovedtribunen på Medkilabanen. Vi ber om at spillerlister leveres her så tidlig som mulig. Dere kan også fylle ut spillerlister på påmeldingsweb’en, link i påmeldingsbekreftelsen.

Premiering:
Det er deltakerepremie til alle deltakerne
Premieutdelingen skjer etter hvert lags siste kamp ved sekretariatet. Om noen lag ønsker premieutdeling tidligere tar dere bare kontakt i sekretariatet.

Ankomst & Parkering:
Det er begrenset med parkeringsplasser ved Medkila Fotballpark. I tillegg er det mulig å parkere ved Medkila skole. Veldig kort vei via sti direkte til fotballbanen.
Det er IKKE tillatt å parkere langs veiene opp til anlegget (Parkering forbudt-sone) og vi ber alle om å respektere dette og følge anvisningene fra parkeringsvaktene.

Primær ankomstvei til anlegget er fra Riksvei 83, avkjøring i Medkila (ved Kiwi). Følg Mølnholtet, videre inn i Høgholtet og sving inn i Maistuveien. Følg denne helt frem.
Merk at Linakeren er stengt for all gjennomgangstrafikk så avkjøringen i Nordmarka kan ikke benyttes for å komme til anlegget.

Medkila ILs egne spillere som bor nærmest oppfordres til å gå eller bruke annen transport til anlegget.

Annet
Det er kafé og kiosk i klubbhuset der det kan kjøpes kaffe, kaker, enkel mat og drikke, samt en enkel kiosk i Krafthallen. Det er også tilrettelagt for over 100 sitteplasser i Krafthallen og en god del i Klubbhuset.

Toaletter er på Klubbhuset.
Det er begrenset med garderobemuligheter under turneringen

Det er også et lite friområde i hallen som kan brukes til ball-lek og annet.

BANEKART:
(klikk på bildet for å se større versjon)