Innkalling til Årsmøte for 2020 onsdag 10.mars kl 18.00.

Vi innkaller til årsmøte for 2020 onsdag 10 mars 2021 kl 1800.

Sted vil bli kunngjort ca. en uke før og status på Covid-19 vil være avgjørende. Det kan bli et Teams-møte.

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2020
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2021
7. Godkjenning av Budsjett 2021
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 1 mars, sendes til medkila@medkila-il.no

Mvh Medkila IL