Innkalling til Årsmøte for 2020 onsdag 10.mars kl 18.00.

Vi innkaller til årsmøte for 2020 onsdag 10 mars 2021 kl 1800.

Sted vil bli kunngjort ca. en uke før og status på Covid-19 vil være avgjørende. Det kan bli et Teams-møte.

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2020
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2021
7. Godkjenning av Budsjett 2021
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 1 mars, sendes til medkila@medkila-il.no

Mvh Medkila IL

Billetter til første hjemmekamp Medkila IL – KIL/Hemne søndag 19.juli kl 13.00

Medkila IL følger Coronareglene. Det betyr at det er maksimalt 200 tilskuere på kampene. Alle tilskuerne må være registrert med navn. Det betyr at billettene må kjøpes på forhånd via Hoopla – søk på Medkila IL.

Dette gjelder også de som har sesongbilletter gjennom sponsor og lignende Disse får en kode på mail til kontaktperson som de skal bruke.

Spørsmål om billetter kan rettes til Per Oelmann på mobil 979 72 966.

Endelig kan vi ønske velkommen til kamp!

Årsmøtet gjennomføres tirsdag 26.mai kl 18.00. NB! Påmelding.

På grunn av Koronaviruset ble årsmøtet utsatt. Dato er nå fastsatt til tirsdag 26.mai. Pga. koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ha påmelding. Dette for å ha et lokale som tar hensyn til avstander. Sted for årsmøtet vil derfor bli fastsatt 23.mai og meddelt medlemmene. Alle må ta utskrift av årsmelding og sakspapirer som vil bli lagt ut her en uke før.

Påmelding gjøres ved å sende e-post med navn, telefonnummer og e-post til medkila@medkila-il.no innen 22 mai 2020.

Vi tar forbehold om endringer i smittevernregler.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen

3. Regnskap 2019

4. Styrets beretning

5. Innkomne saker:

a. Sportsplanen til godkjenning.

b. Prioritering av klubbens egne spillere på damelaget

c. Farge på shortsene

6. Forslag til kontingent 2020

7. Godkjenning av Budsjett 2020

8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Styret.